Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy  Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (dalej: Serwis)

 1. Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17 (00-372), instytut badawczy wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713483, posiadający nr NIP 525-273-59-62, REGON 369236544.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 6. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 7. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 7 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu lub kontaktując się na adres iodo@instytutpileckiego.pl
 8. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacji w formularzu,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 9. Korzystanie z udostępnionej formy kontaktu w drodze formularza wymaga przekazania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres email. Dane osobowe zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.
 10. Użytkownikowi, który wypełnił formularz kontaktowy przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych orz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub ich usunięcia.
 11. Serwis wykorzystuje jako narzędzie komunikacyjne protokół SSL (Secure Socket Layer).
 12. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy działać niepoprawnie.
 13. Podczas wizyty użytkownika na stronie Instytutu serwery zbierają następujące dane: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Ponadto gromadzone są anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stronę takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. W procesie analizy tych danych wykorzystywane jest rozwiązanie zewnętrznego dostawcy: Google Analitics. Niniejsze informacje mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu profilu demograficznego naszych użytkowników oraz tworzeniu statystyk odwiedzin i sposobu korzystania ze strony Instytutu.
  Ze szczegółami prosimy zapoznać się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 14. Kliknięcie w link umieszczony na stronie Instytutu spowoduje przeniesienie użytkownika na inną witrynę internetową. Za politykę prywatności stron, do których odnośniki umieszczone są na stronie Instytutu odpowiadają administratorzy tych stron. Instytut odpowiada jedynie za dane zbierane na zarządzanej przez niego stronie internetowej.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej wersji w tym samym miejscu na stronie.

Kontakt

Adres

Archiwum Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji