documents Document

Mniejszości w Polsce i sprawy z nimi związane poza Polską. Żydzi - ich sytuacja w Polsce i Niemczech. Działalność żydowskich organizacji, stowarzyszeń oraz osób w Stanach Zjednoczonych, ich stosunek do Polski z Konsulatem. Aide-memoire i okólniki MSZ, raporty Konsulatu, notatka, rezolucje, teksty przemówień artykułu, korespondencja, komunikaty PAT, pisma, biuletyny, wycinki prasowe

Show content
Limited access

How to access the facility?

Access to this material is only available in the library of the Pilecki Institute at ul. Stawki 2 in Warsaw.

The library is open from 9–15, Monday to Friday. An appointment must be made in advance by emailing czytelnia@instytutpileckiego.pl or calling (+48) 22 182 24 75. We also ask that you read the rules for visiting and accessing the collections in advance.

Contact details

The library of the Pilecki Institute

Address

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Opening hours

Monday to Friday, 9:00 - 15:00

Phone

(+48) 22 182 24 75

The library of the Berlin branch of the Pilecki Institute

Address

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Opening hours

Pon. - Pt. 10:30 - 17:30

Phone

(+49) 30 275 78 955

Patronage

This page uses 'cookies'. More information