documents Document

Sprawy finansowe resortu spraw wewnętrznych w roku budżetowym 1942/43. Dochody i wydatki starostw okręgu krakowskiego w latach 1941 i 1942 i ich zapotrzebowanie na środki budowlane ; sprawy etatów ; preliminarze budżetowe działów: ludności i opieki, ruchu drogowego ; zestawienie posterunków dla zwalczania nielegalnego handlu [Sperpost für die Bekampfung des Schleichhandels] w powiecie warszawskim. Zestawienia, korespondencja.

Show content
Limited access

How to access the facility?

Access to this material is only available in the library of the Pilecki Institute at ul. Foksal 17 in Warsaw.

The library is open from 9–15, Monday to Friday. An appointment must be made in advance by emailing czytelnia@instytutpileckiego.pl or calling (+48) 22 182 24 75. We also ask that you read the rules for visiting and accessing the collections in advance.

Contact details

The library of the Pilecki Institute

Address

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Opening hours

Monday to Friday, 9:00 - 15:00

Phone

(+48) 22 182 24 75

The library of the Berlin branch of the Pilecki Institute

Address

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Opening hours

Pon. - Pt. 10:30 - 17:30

Phone

(+49) 30 275 78 955

Patronage

This page uses 'cookies'. More information