documents Document

Postępowanie przeciw Hahn, Ludwig Hermann Karl z powodu wydania rozkazu oraz przekazania do rozstrzelania co najmniej 2000 polskich cywilów podczas powstania warszawskiego w okresie od początku sierpnia do końca września 1944 roku przez Sipo w dzielnicy policyjnej (komendantura Sipo i SD w Warszawie) (prokuratura w Hamburgu 147 Js 22/69, postępowanie wyodrębnione z 141 Js 192/60).

Show content
Limited access

How to access the facility?

Access to this material is only available in the library of the Pilecki Institute at ul. Stawki 2 in Warsaw.

The library is open from 9–15, Monday to Friday. An appointment must be made in advance by emailing czytelnia@instytutpileckiego.pl or calling (+48) 22 182 24 75. We also ask that you read the rules for visiting and accessing the collections in advance.

Contact details

The library of the Pilecki Institute

Address

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Opening hours

Monday to Friday, 9:00 - 15:00

Phone

(+48) 22 182 24 75

The library of the Berlin branch of the Pilecki Institute

Address

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Opening hours

Pon. - Pt. 10:30 - 17:30

Phone

(+49) 30 275 78 955

Patronage

This page uses 'cookies'. More information