Archiwum

R 20 Oddziały i placówki szkoleniowe policji porządkowej / Pełnomocnik ds. zwalczania partyzantki

Sygnatura wytwórcy: R20

Sygnatura IP:

Tytuł zespołu: Truppen und Schulen der Ordnungspolizei / Chef der Bandenkampfverbände

Tytuł zespołu w języku polskim: Oddziały i szkoły Policji Porządkowej / Szef ds. zwalczania partyzantki

Daty skrajne: 1931-1945, 1962

Język akt: niemiecki

Liczba jednostek: 231

Cytowanie: BArch R 20/…

Miejsce przechowywanie: Berlin- Lichterfelde

Zasady udostępniania: Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji Użytkownika

Informacje o zespole:

Zasób zespołu R 20 obejmuje szczątkowe i rozrzucone wcześniej dokumenty dotyczące poszczególnych oddziałów i szkół Policji Porządkowej (Ordnungspolizei), istniejącej w latach 1936- 1945, jak i Szefa ds. walki z partyzantką. Na szczególną uwagę zasługuje dziennik generała SS Ericha von dem Bacha- Zelewskiego, obejmujący okres od 25 czerwca 1941 roku do 22 stycznia 1942, w którym autor zanotował swoje przeżycia wojenne, zwłaszcza jako dowódca oddziałów walczących z partyzantami w okupowanej Europie. Jako szef Bandenkampfsverbände utworzonego przez Heinricha Himmlera był on odpowiedzialny za centralne zarządzanie dyżurnymi kampaniami. Od maja 1941 Bach- Zelewski był wyższym dowórcą SS i Policji „Südost”, a następnie „Russland-Mitte”.

Zadania funkcjonariuszy policji na poszczególnych obszarach zostały wyraźnie określone w statucie. Raporty odzwierciedlają bezwzględność walki z oddziałami partyzanckimi, ponadto udokumentowane zostały rewizje domów należących do ludności pochodzenia żydowskiego oraz gett żydowskich, akcje przesiedleńcze, akcje „oczyszczające” („Säuberungsaktionen”) oraz masowe egzekucje. Z akt szkół policyjnych jasno wynika, w jaki sposób przeprowadzano kursy dla oficerów i kandydatów na oficerów: organizowano zajęcia dydaktyczne i szkoleniowe, a udział w nich podlegał ocenie, znajdującej się następnie w raporcie końcowym. Liczne materiały dydaktyczne i ulotki informują zaś o szkoleniach taktycznych policji.

Obiektów (230)
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Aufstellung und Organisation des Regiments
documents Dokument

IP/Arch/7/24.1.1.1/1

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Abwicklung des Regiments und des I. Bataillons
documents Dokument

IP/Arch/7/24.1.1.1/3

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/4

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/5

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/7

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/8

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Strafverfahren.- Allgemeines und Einzelfälle
documents Dokument

IP/Arch/7/24.1.1.1/9

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Personelle Angelegenheiten
documents Dokument

IP/Arch/7/24.1.1.1/10

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/11

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Versetzungen und Abordnungen. Bd. 1: Offiziere
documents Dokument

IP/Arch/7/24.1.1.1/12

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Versetzungen und Abordnungen. Bd. 2: Wachtmeister
documents Dokument

IP/Arch/7/24.1.1.1/13

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/15

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/17

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/18

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/19

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/20

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/21

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/22

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Gräberfürsorge
documents Dokument

IP/Arch/7/24.1.1.1/23

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/24

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/24.1.1.1/25

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji