Archiwum

Ost-Dok 13 "Raporty na temat działania niemieckiej administracji na anektowanych i okupowanych terenach Polski, a także oobszarach państw bałtyckich i Związku Sowieckim 1939-1945"

Sygnatura wytwórcy: Ost- Dok. 13

Sygnatura IP:

Tytuł zespołu: Deutsche Verwaltung in den annektierten und okkupierten Gebieten Polens, des Baltikums und der Sowjetunion 1939-1945

Tytuł zespołu w języku polskim: Administracja niemiecka na zaanektowanych i okupowanych obszarach Polski, krajów bałtyckich i Związku Sowieckiego w latach 1939-1945

Daty skrajne:

Język akt: niemiecki

Liczba jednostek: 549

Cytowanie: BArch OstDok 13/…

Miejsce przechowywanie: Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv Bayreuth

Zasady udostępniania: Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji Użytkownika

Zespół Ost- Dokumentation 13 zawiera zawiera sprawozdania z działalności administracji niemieckiej w anektowanych obszarach Polski, krajów bałtyckich i Związku Sowieckiego w latach 1939–1945. Są to relacje osób, Niemców, którzy podczas wojny pracowali w administracji i urzędach. Tom zawiera również kopie niektórych źródeł. Relacje te, spisane w latach 50. przez ludzi mieszkających w RFN są źródłem masowym o charakterze subiektywnym i mają właściwie ten sam schemat. Pierwszą część stanowił kwestionariusz (Fragenogenberichte) składający się z kilkunastu pytań, na które należało odpowiedzieć. Druga część miała charakter opisowy. Najczęściej pytano o ewakuację oraz wysiedlenia, walki o dane miasto bądź wieś, zachowanie żołnierzy polskich i sowieckich oraz tworzenie się polskiej i sowieckiej administracji.

Zespół Ost-Dok. 13 zawiera informacje o organach publicznych, stowarzyszeniach, a nawet i klubach. Podział opiera się najpierw na obszarach anektowanego Wschodniego Górnego Śląska, Prusach Wschodnich wraz z Działdowem (Soldau) i Ciechanowem (Zichenau), powiatu białostockiego, Prowincji Gdańsk- Prusy Zachodnie, Kraju Warty oraz Generalnego Gubernatorstwa i obszarach wschodnich. Każdy z tych obszarów podzielono na kategorie administracji ogólnej wraz z administracją państwową, powiatową i miejską, rolnictwem, gospodarką handlową, punktami ogólnymi i firmami. Druga część zespołu zawiera również ulotki, ogłoszenia i korespondencję.

Obiektów (530)

IP/Arch/7/1/2

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/1/19

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/1/20

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/1/23

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Gerhard Wurbs: niemiecki powiat Żywiec 1939-45
documents Dokument

IP/Arch/7/1/25

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji