Archiwum

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego

Sygnatura wytwórcy:

Sygnatura IP: IP/Arch/4

Tytuł: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego

Tytuł w języku polskim:

Daty skrajne: 1939-1947

Język akt: angielski, francuski, polski, niemiecki, rosyjski, jidysz

Liczba jednostek: 37

Cytowanie:

Miejsce przechowywania: Londyn

Zasady udostępniania:

Informacje o zespole:

Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego formalnie powstał 2 maja 1945 r. Przejął ofiarowane przez Helenę Sikorską, wdowę po gen. Władysławie Sikorskim, archiwa i pamiątki po mężu. W Instytucie znalazły się także przekazane w 1947 r. przez gen. Władysława Andersa dokumenty Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych. W 1965 roku Instytut połączył się z Polskim Ośrodkiem Naukowym, powstałym w Londynie w 1939 roku. Przyjęto wówczas obecną nazwę. W 1988 r. z Instytutem połączyło się Studium Polski Podziemnej, które tracąc własną osobowość prawną zachowało wewnętrzną autonomię, stając się pododdziałem Instytutu.

Archiwum Instytutu w przeważającej mierze stanowi dokumentacja dotycząca okresu II wojny światowej i losów Polski w tym czasie. Dzieli się na trzy zasadnicze działy: Akta Władz Cywilnych, Akta Wojskowe oraz Kolekcje Osobowe i Rzeczowe.

Do Archiwum Instytutu Pileckiego pozyskano m.in. dokumenty związane z losem polskich żołnierzy internowanych w Rumunii i zespoły opisujące pracę Ambasady RP w ZSRS. Pozyskano także materiały dokumentujące misję Jana Karskiego, niszczenie przez niemieckiego okupanta polskich dóbr kultury oraz dokumenty opisujące działalność Komitetu Obywatelskiego Odbudowy m.st. Warszawy, działającego w Londynie w latach 1944–1947.

Materiały dzielą się na 7 zespołów archiwalnych:

1. A.III: Akta z Obozów Internowanych

- dokumenty związane z losem polskich żołnierzy internowanych w Rumunii.

2. A.5: Rada Narodowa RP

– akta dotyczące samobójstwa Szmula Zygielbojma.

3. A.11: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

- raporty i depesze polskich placówek dyplomatycznych.

4. PRM: Akta Prezydium Rady Ministrów, 1939-1991

- raporty Jana Karskiego,

- raporty o sytuacji ogólnej w kraju.

5. A.9: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

- raporty na temat zniszczeń obiektów kultury.

6. A.10: Ministerstwo Informacji i Dokumentacji

- prześladowania kulturalne w Polsce.

7. A.14: Komitet Obywatelski Odbudowy M. Stołecznego Warszawy

-dokumentacja wewnętrzna komitetu.

Obiektów (37)
Internowani na Węgrzech Polacy documents Dokument

IP/Arch/4/1.1/1

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego

IP/Arch/4/1.1/2

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Obóz internowanych w Targu Jiu documents Dokument

IP/Arch/4/1.1/3

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Akta okręgu internowania Tulcea documents Dokument

IP/Arch/4/1.2/1

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Obóz w Rakoscaba documents Dokument

IP/Arch/4/1.3/1

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Listy do Prezydenta Raczkiewicza documents Dokument

IP/Arch/4/2/1

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego

IP/Arch/4/3.1/1

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego

IP/Arch/4/3.2/1

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Stosunki polsko-rosyjskie documents Dokument

IP/Arch/4/3.2/2

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego

IP/Arch/4/3.2/3

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Likwidacja Delegatur Ambasady RP w ZSRR documents Dokument

IP/Arch/4/3.2/4

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Likwidacja Delegatur Ambasady RP w ZSRR documents Dokument

IP/Arch/4/3.2/5

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Korespondencja Ambasady RP w ZSRR documents Dokument

IP/Arch/4/3.2/6

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Korespondencja ambasadora Romera documents Dokument

IP/Arch/4/3.2/7

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Żydzi w wojsku polskim documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/1

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Paszporty amerykańskie documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/2

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Żydzi – różne sprawy documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/3

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Sprawy wewnętrzne poselstwa RP w Bernie documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/4

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Uchodźcy Żydzi w krajach europejskich documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/5

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Sprawy wewnętrzne Poselstwa RP w Bernie documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/6

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Poselstwo RP w Meksyku documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/7

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Żydzi w Palestynie documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/8

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Żydzi w Sowietach documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/9

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Żydzi w Azji documents Dokument

IP/Arch/4/3.3/10

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Misja Karskiego documents Dokument

IP/Arch/4/4.1/1

Archiwum: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji