Archiwum

Studium Polski Podziemnej

Sygnatura wytwórcy:

Sygnatura IP: IP/Arch/5

Tytuł: Studium Polski Podziemnej

Tytuł w języku polskim:

Daty skrajne: 1939-1968

Język akt: angielski, francuski, polski, niemiecki

Liczba jednostek: 24

Cytowanie:

Miejsce przechowywania: Londyn

Zasady udostępniania:

Informacje o zespole:

SPP zostało powołane w Londynie w 1947 roku przez byłych żołnierzy Armii Krajowej. Zasób stanowią materiały dotyczące historii Polski Podziemnej. Większość archiwaliów została przekazana do Studium w latach powojennych z Podkomisji Historycznej przy Sztabie Naczelnego Wodza. W latach 50 XX wieku przekazywane były do Studium kolejne materiały w formie darowizn i depozytów. W zbiorach SPP znajduje się bardzo bogata dokumentacja ikonograficzna, prasa, mapy oraz biblioteka (ponad 5 tys. tomów). W 1988 roku SPP połączyło się z londyńskim Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, zachowując przy tym autonomię działania. Od 1998 roku prowadzony jest projekt digitalizacji zbiorów archiwalnych SPP.

W Archiwum Instytutu Pileckiego znajdują się przede wszystkim dokumenty dotyczące działalności wywiadowczej i kurierskiej organizowanej przez Państwo Podziemne. Wśród pozyskanych raportów wywiadowczych znajdują się m.in. raporty dotyczące: prześladowań Żydów w Generalnym Gubernatorskie i powstania w getcie warszawskim, ogólnej sytuacji w okupowanej Polsce, sowieckich i niemieckich dywizji na terenie Polski a także raporty Jana Karskiego z okupowanego kraju. Do najistotniejszych pozyskanych materiałów należą akta personalne i raporty z pobytu w Oświęcimiu przygotowane przez Witolda Pileckiego.

Materiały dzielą się na 2 zespoły archiwalne:

1.A: Odział VI Sztabu Naczelnego Wodza

- depesze szyfrowe, meldunki kurierskie

2. Bl: Relacje

- raporty wywiadowcze,

- sprawozdania z działalności kurierów

- akta personalne i raporty z pobytu w Oświęcimiu przygotowane przez Witolda Pileckiego.

Obiektów (24)
Sprawy organizacyjne bazy Berno documents Dokument

IP/Arch/5/1/1

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Sprawy organizacyjne bazy Budapeszt documents Dokument

IP/Arch/5/1/2

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Ruch kurierów documents Dokument

IP/Arch/5/1/3

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Ruch kurierów documents Dokument

IP/Arch/5/1/4

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Ruch kurierów cz. 1 i 2 documents Dokument

IP/Arch/5/1/5

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Sprawy wywiadu ‐ depesze documents Dokument

IP/Arch/5/1/6

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Żydzi documents Dokument

IP/Arch/5/1/7

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Żydzi. Dokumenty cywilne documents Dokument

IP/Arch/5/1/8

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Emisariusze i kurierzy documents Dokument

IP/Arch/5/1/9

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
"Antoni": Raport emisariusza documents Dokument

IP/Arch/5/1/10

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
"Karski": Raport polityczny z kraj documents Dokument

IP/Arch/5/1/11

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
"Karski": Raport polityczny z kraj documents Dokument

IP/Arch/5/1/12

Archiwum: Studium Polski Podziemnej

IP/Arch/5/1/13

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Propaganda ‐ Biuro Informacji i Propagandy documents Dokument

IP/Arch/5/1/14

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Wykazy poczt kurierskich z kraju documents Dokument

IP/Arch/5/1/15

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Berno documents Dokument

IP/Arch/5/1/16

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Lizbona documents Dokument

IP/Arch/5/1/17

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Dokumentacja Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza documents Dokument

IP/Arch/5/1/18

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Kwiatkowski Leopold - relacja documents Dokument

IP/Arch/5/2/1

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Szostak Bronisław "Fiat"- relacja documents Dokument

IP/Arch/5/2/2

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Śladewski Eugeniusz - relacja documents Dokument

IP/Arch/5/2/3

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Garliński Józef - relacja documents Dokument

IP/Arch/5/2/4

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Serafiński Tomasz - relacja documents Dokument

IP/Arch/5/2/5

Archiwum: Studium Polski Podziemnej
Pilecki Witold – relacja documents Dokument

IP/Arch/5/2/6

Archiwum: Studium Polski Podziemnej

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji