Archiwum

2.3. Państwowa administracja policyjna

Sygnatura wytwórcy: R 70-POLEN

Sygnatura IP:

Tytuł zespołu: Deutsche Polizeidienststellen in Polen

Tytuł zespołu w języku polskim: Miejsca służby policji niemieckiej w Polsce

Daty skrajne: (1914, 1916, 1922-1924, 1929-1932) 1933-1945 (1947, 1949)

Język akt: niemiecki

Liczba jednostek: 698

Cytowanie: BArch R 70-POLEN

Miejsce przechowywanie: Berlin- Lichterfelde

Zasady udostępniania: Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji Użytkownika

Informacje o zespole:

Akta niemieckich posterunków policji w Polsce przechowywane w Archiwum Federalnym (Bundesarchiv) zawierają akta wyższych dowódców SS i policji w Reichsgau i Wartheland, a także w Prusach Zachodnich, ponadto akta Policji Porządkowej w Łodzi. W skład zespołu wchodzą również akta dotyczące Generalnego Gubernatorstwa, zwłaszcza akta Najwyższego Dowództwa SS i Policji (Höchster SS- und Polizeiführer), podległych dowódców Policji Bezpieczeństwa, SS, a także dowódców Policji Bezpieczeństwa i SD (Sicherheitspolizei) w dzielnicach Krakowa, Lublina, Radomia i Warszawy.

Akta odzwierciedlają działalność różnych formacji policyjnych, od żandarmerii czy policji porządkowej po gestapo i SD. Zespół składa się w głównej części z akt dot. organizacji i obsady personalnej niemieckiego aparatu policyjnego na ziemiach włączonych do Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie oraz ze sprawozdań grup operacyjnych z jesieni 1939 r. , raportów na temat działalności polskiego podziemia i zwalczania go przez policję, mordowania polskich zakładników w odwecie za działalność Polskiego Państwa Podziemnego, poszczególnych akcji realizowanych przez aparat policyjny (akcja AB, deportacje, praca przymusowa i egzekucje Żydów, tłumienie powstania warszawskiego, przesiedlenia i inne represje wobec ludności polskiej i żydowskiej), sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek policyjnych i oddziałów SS, ocen skuteczności polskiej policji „granatowej” i policji ukraińskiej, a także działalności agentów gestapo.

Obiektów (51)

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/1 IP/Arch/7/23.2.3.1.2/1

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/2 IP/Arch/7/23.2.3.1.1/3 IP/Arch/7/23.2.3.1.1/4 IP/Arch/7/23.2.3.1.2/2

Archiwum: Bundesarchiv
Inwentaryzacja odzieży i sprzętu documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/5 IP/Arch/7/23.4.5.2/3

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/6 IP/Arch/7/23.2.3.1.3/9

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/7 IP/Arch/7/23.4.5.2/16

Archiwum: Bundesarchiv
Inwentaryzacja odzieży i sprzętu, bez tytułu documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/8

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/9 IP/Arch/7/23.2.3.1.4/15

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/11 IP/Arch/7/23.2.3.1.4/16

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/12 IP/Arch/7/23.2.3.1.1/13 IP/Arch/7/23.2.3.1.4/22

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/14 IP/Arch/7/23.2.3.1.1/15 IP/Arch/7/23.2.3.1.4/23

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/16

Archiwum: Bundesarchiv
Wdrażanie przepisów paszportowych i wizowych documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/1

Archiwum: Bundesarchiv
Wdrażanie przepisów paszportowych i wizowych documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/2

Archiwum: Bundesarchiv
Wdrażanie przepisów paszportowych i wizowych documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/3

Archiwum: Bundesarchiv
Wdrażanie przepisów paszportowych i wizowych documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/4

Archiwum: Bundesarchiv
Wdrażanie przepisów paszportowych i wizowych documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/5

Archiwum: Bundesarchiv
Wdrażanie przepisów paszportowych i wizowych documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/6

Archiwum: Bundesarchiv
Wdrażanie przepisów paszportowych i wizowych documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/7

Archiwum: Bundesarchiv
Wdrażanie przepisów paszportowych i wizowych documents Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/8

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/11

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/12

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/13

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/14

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.2.3.1.3/15

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji