Archiwum

5. Jednostki policji w byłych prowincjach pruskich

Sygnatura wytwórcy: R 70-POLEN

Sygnatura IP:

Tytuł zespołu: Deutsche Polizeidienststellen in Polen

Tytuł zespołu w języku polskim: Miejsca służby policji niemieckiej w Polsce

Daty skrajne: (1914, 1916, 1922-1924, 1929-1932) 1933-1945 (1947, 1949)

Język akt: niemiecki

Liczba jednostek: 698

Cytowanie: BArch R 70-POLEN

Miejsce przechowywanie: Berlin- Lichterfelde

Zasady udostępniania: Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji Użytkownika

Informacje o zespole:

Akta niemieckich posterunków policji w Polsce przechowywane w Archiwum Federalnym (Bundesarchiv) zawierają akta wyższych dowódców SS i policji w Reichsgau i Wartheland, a także w Prusach Zachodnich, ponadto akta Policji Porządkowej w Łodzi. W skład zespołu wchodzą również akta dotyczące Generalnego Gubernatorstwa, zwłaszcza akta Najwyższego Dowództwa SS i Policji (Höchster SS- und Polizeiführer), podległych dowódców Policji Bezpieczeństwa, SS, a także dowódców Policji Bezpieczeństwa i SD (Sicherheitspolizei) w dzielnicach Krakowa, Lublina, Radomia i Warszawy.

Akta odzwierciedlają działalność różnych formacji policyjnych, od żandarmerii czy policji porządkowej po gestapo i SD. Zespół składa się w głównej części z akt dot. organizacji i obsady personalnej niemieckiego aparatu policyjnego na ziemiach włączonych do Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie oraz ze sprawozdań grup operacyjnych z jesieni 1939 r. , raportów na temat działalności polskiego podziemia i zwalczania go przez policję, mordowania polskich zakładników w odwecie za działalność Polskiego Państwa Podziemnego, poszczególnych akcji realizowanych przez aparat policyjny (akcja AB, deportacje, praca przymusowa i egzekucje Żydów, tłumienie powstania warszawskiego, przesiedlenia i inne represje wobec ludności polskiej i żydowskiej), sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek policyjnych i oddziałów SS, ocen skuteczności polskiej policji „granatowej” i policji ukraińskiej, a także działalności agentów gestapo.

Obiektów (72)

IP/Arch/7/23.5.1.1/1

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Operacja "Bartold"
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.1/3

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.5.1.1/4

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.5.1.2/3

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Sprawy personalne, t. 3
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.2/4

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Sprawy personalne, t. 4
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.2/5

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Sprawy personalne, t. 1
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.2/6

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Awans i delegowanie
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.2/7

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Nabycie Industrie-Bau-AG przez Herberta Zoellnera
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.2/8

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Sprawy personalne. T. 2
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.2/9

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.5.1.2/10

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.5.1.3/1

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.5.1.3/2

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.5.1.4/1

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Zachowanie wobec Żydów i Polaków
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.4/2

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Awanse i przeniesienia
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.4/3

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Rozkazy dowództwa
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.4/4

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Wyrównanie stopni funkcjonariuszy policji
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.4/5

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Sprawy personalne
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.4/6

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Obsada oficerska
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.4/7

Archiwum: Bundesarchiv
Obiekt z dostępem ograniczonym. Dowiedz się więcej
Działania przeciwko polskim Żydom
documents Dokument

IP/Arch/7/23.5.1.4/8

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.5.1.5/1

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji