documents Document

Opieka nad dziećmi i młodzieżą, także polską, na terenach Niemiec, Sudetów, Górnego Śląska, Kraju Warty, okupowanych terenów Związku Radzieckiego. Prospekt Provinzial-Bildungsanstalt für Frauenberufen w Opolu. Program konferencji w Kraju Warty. Przepisy dotyczące ustalania ojcostwa nieślubnych dzieci polskich. Rozporządzenia, memoranda, przemówienie, artykuł.

Limited access

How to access the facility?

Access to this material is only available in the library of the Pilecki Institute at ul. Foksal 17 in Warsaw.

The library is open from 9–15, Monday to Friday. An appointment must be made in advance by emailing czytelnia@instytutpileckiego.pl or calling (+48) 22 182 24 75. We also ask that you read the rules for visiting and accessing the collections in advance.

Contact details

The library of the Pilecki Institute

Address

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Opening hours

Monday to Friday, 9:00 - 15:00

Phone

(+48) 22 182 24 75

The library of the Berlin branch of the Pilecki Institute

Address

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Opening hours

Pon. - Pt. 10:30 - 17:30

Phone

(+49) 30 275 78 955

Patronage

This page uses 'cookies'. More information