Search for: [Inclusive dates (documents) = 1939\-1940]

 • Collections
 • Collections
  • Icon Plus
   • Icon Plus
    • Icon Plus
     • Icon Plus
      • Icon Plus
   • Icon Plus
    • Icon Plus
     • Icon Plus
      • Icon Plus
    • Icon Plus
     • Icon Plus
    • Icon Plus
     • Icon Plus
     • Icon Plus
   • Icon Plus
   • Icon Plus
    • Icon Plus
    • Icon Plus
   • Icon Plus
    • Icon Plus
     • Icon Plus
   • Icon Plus
   • Icon Plus
   • Icon Plus
    • Icon Plus
   • Icon Plus
    • Icon Plus
     • Icon Plus
  • Icon Plus
  • Icon Plus
   • Icon Plus
    • Icon Plus
    • Icon Plus
    • Icon Plus
   • Icon Plus
  • Icon Plus
   • Icon Plus
  • Icon Plus
  • Icon Plus
  • Icon Plus
 • Dates
   -
   Podaj poprawny zakres dat.
Objects (97)

IP/Arch/18/1/46

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie

IP/Arch/18/1/41

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Rozkazy pułkowe
documents Document

IP/Arch/18/1/4

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Kuchnie polowe
documents Document

IP/Arch/18/1/39

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Parady, przemarsze itd. policji
documents Document

IP/Arch/18/1/35

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Raportowanie do B.L.O.
documents Document

IP/Arch/18/1/17

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Dywizje - rozkazy
documents Document

IP/Arch/18/1/1

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Przychodzące wiadomości radiowe
documents Document

IP/Arch/18/1/186

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Przychodzące wiadomości radiowe
documents Document

IP/Arch/18/1/185

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Konfiskaty
documents Document

IP/Arch/18/1/183

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie

IP/Arch/18/1/180

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Rozkazy szczególne
documents Document

IP/Arch/18/1/159

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Bataliony - rozkazy
documents Document

IP/Arch/18/1/158

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Rozkazy pułkowe
documents Document

IP/Arch/18/1/157

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie

IP/Arch/18/1/156

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie

IP/Arch/18/1/148

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie

IP/Arch/18/1/136

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie

IP/Arch/18/1/128

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie

IP/Arch/18/1/87

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Konie w służby policji
documents Document

IP/Arch/18/1/25

Archive: Archiwum Państwowe w Lublinie
Object with limited access. Learn more
Obóz w Rakoscaba
documents Document

IP/Arch/4/1.3/1

Archive: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego
Object with limited access. Learn more
Akta okręgu internowania Tulcea
documents Document

IP/Arch/4/1.2/1

Archive: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego

IP/Arch/4/1.1/2

Archive: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego

IP/Arch/13/1/4

Archive: Archiwum Państwowe w Częstochowie

Contact details

The library of the Pilecki Institute

Address

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Opening hours

Monday to Friday, 9:00 - 15:00

Phone

(+48) 22 182 24 75

The library of the Berlin branch of the Pilecki Institute

Address

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Opening hours

Pon. - Pt. 10:30 - 17:30

Phone

(+49) 30 275 78 955

Patronage

This page uses 'cookies'. More information