Archiwum

Ost-Dok 8 "Raporty członków politycznej warstwy przywódczej z terenów Ziem Odzyskanych odnośnie wydarzeń w latach 1939-1945 (tzw. Rapoty Inteligencji)"

Sygnatura wytwórcy: Ost- Dok. 8

Sygnatura IP:

Tytuł zespołu: Zeitgeschehen in den ostdeutschen Ver treibungsgebieten von 1939 bis 1945 (Intelligenzberichte)

Tytuł zespołu w języku polskim: Sprawozdania osób sprawujących funkcje publiczne na obszarach na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w latach 1919-1945. Sprawozdania inteligencji

Daty skrajne:

Język akt: niemiecki

Liczba jednostek: 823

Cytowanie: BArch OstDok 8/…

Miejsce przechowywanie: Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv Bayreuth

Zasady udostępniania: Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji Użytkownika

Zespół Ost- Dokumentation 8 jest źródłem masowym zawierającym relacje osób (Niemców), które podczas wojny pełniły różne funkcje w administracji, władzach i innych licznych instytucjach w Okręgu Gdańsk- Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig- Westpreussen), Okręgu Kraj Warty (Reichsgau Wartheland), Prowincji Górnego Śląska (Provinz Oberschlesien), Prowincji Prusy Wschodnie (Provinz Ostpreussen), rejencji ciechanowskiej (Regierungsbezirk Zichenau), Prowincji Prusy Zachodnie (Provinz Pommern), Obwodzie Białystok (Bezizk Białystok) oraz Generalnym Gubernatorstwie. Do autorów zalicza się najczęściej urzędników zatrudnionych w urzędach pracy, finansowych, nadzoru budowlanego, drogowego, a także poczty, ponadto w zespole znajdują się relacje leśników, sędziów oraz radców szkolnych. Nie brakuje również osób z najbliższego otoczenia Gauleitera, namiestnika Adolfa Hitlera w Gdańsku- Prusach Zachodnich, Alberta Forstera.

Relacje te, bardzo subiektywne, zostały sukcesywnie spisywane po zakończeniu wojny, aż do lat 50. Autorami są Niemcy- autochtoni, zamieszkujący następnie obszar RFN, którzy odpowiadali na pytania według wcześniej przygotowanego kwestionariusza (Fragebogenberichte). Druga część relacji ma charakter opisowy. Zainteresowaniem objęto tematy takie jak sposób i czas przeprowadzania ewakuacji ludności niemieckiej przez Wehrmacht i władze NSDAP, walki o konkretne miasto czy wieś, tworzenie się sowieckiej i polskiej administracji czy zachowanie się żołnierzy polskich i sowieckich.

Obiektów (739)

IP/Arch/7/1/38 IP/Arch/7/2/36

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/1/50 IP/Arch/7/2/48

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/1/52 IP/Arch/7/2/50

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Adres

Archiwum Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji