Archiwum

4.5. Komendanci Sipo i SD

Sygnatura wytwórcy: R 70-POLEN

Sygnatura IP:

Tytuł zespołu: Deutsche Polizeidienststellen in Polen

Tytuł zespołu w języku polskim: Miejsca służby policji niemieckiej w Polsce

Daty skrajne: (1914, 1916, 1922-1924, 1929-1932) 1933-1945 (1947, 1949)

Język akt: niemiecki

Liczba jednostek: 698

Cytowanie: BArch R 70-POLEN

Miejsce przechowywanie: Berlin- Lichterfelde

Zasady udostępniania: Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji Użytkownika

Informacje o zespole:

Akta niemieckich posterunków policji w Polsce przechowywane w Archiwum Federalnym (Bundesarchiv) zawierają akta wyższych dowódców SS i policji w Reichsgau i Wartheland, a także w Prusach Zachodnich, ponadto akta Policji Porządkowej w Łodzi. W skład zespołu wchodzą również akta dotyczące Generalnego Gubernatorstwa, zwłaszcza akta Najwyższego Dowództwa SS i Policji (Höchster SS- und Polizeiführer), podległych dowódców Policji Bezpieczeństwa, SS, a także dowódców Policji Bezpieczeństwa i SD (Sicherheitspolizei) w dzielnicach Krakowa, Lublina, Radomia i Warszawy.

Akta odzwierciedlają działalność różnych formacji policyjnych, od żandarmerii czy policji porządkowej po gestapo i SD. Zespół składa się w głównej części z akt dot. organizacji i obsady personalnej niemieckiego aparatu policyjnego na ziemiach włączonych do Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie oraz ze sprawozdań grup operacyjnych z jesieni 1939 r. , raportów na temat działalności polskiego podziemia i zwalczania go przez policję, mordowania polskich zakładników w odwecie za działalność Polskiego Państwa Podziemnego, poszczególnych akcji realizowanych przez aparat policyjny (akcja AB, deportacje, praca przymusowa i egzekucje Żydów, tłumienie powstania warszawskiego, przesiedlenia i inne represje wobec ludności polskiej i żydowskiej), sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek policyjnych i oddziałów SS, ocen skuteczności polskiej policji „granatowej” i policji ukraińskiej, a także działalności agentów gestapo.

Obiektów (222)
Polizeipräsidium (mit Personalnachrichten) Dokument

IP/Arch/7/23.2.3.1.1/7 IP/Arch/7/23.4.5.2/16

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.3/1 IP/Arch/7/23.4.5.4.1/82

Archiwum: Bundesarchiv
Konten V 1 - V 4 - Vorschüsse Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.1/1

Archiwum: Bundesarchiv
Konten V 1 - V 4 - Vorschüsse Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.1/2

Archiwum: Bundesarchiv
Konten V 1 - V 4 - Vorschüsse Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.1/3

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.5.1/4

Archiwum: Bundesarchiv
Personalangelegenheiten Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.1/5

Archiwum: Bundesarchiv
Personalunterlagen Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.1/6

Archiwum: Bundesarchiv
Personalunterlagen Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.1/7

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.5.1/8

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.5.1/9

Archiwum: Bundesarchiv
Personalangelegenheiten Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.1/10

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.5.2/1

Archiwum: Bundesarchiv
[A 10] - Uniformen, Bekleidung Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/2

Archiwum: Bundesarchiv
Bestandsbuch für Bekleidung und Ausrüstung Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/3 IP/Arch/7/23.2.3.1.1/5

Archiwum: Bundesarchiv
A 1 a - Beihilfe Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/6

Archiwum: Bundesarchiv
A 1 - Beschäftigungsvergütung Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/7 IP/Arch/7/23.4.5.2/8

Archiwum: Bundesarchiv
Personalangelegenheiten.- Vergütung Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/9 IP/Arch/7/23.4.2/12

Archiwum: Bundesarchiv
Kammerbuch für Bekleidung und Ausrüstung Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/10

Archiwum: Bundesarchiv
V 1 - Vorschüsse Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/11

Archiwum: Bundesarchiv
A 2 a - u.a. Reisekosten.- Belege Nr. 1 - 124 Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/12

Archiwum: Bundesarchiv
A 2 a - u.a. Reisekosten.- Belege Nr. 44 - 71 Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/13

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.5.2/14

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.5.2/15

Archiwum: Bundesarchiv
Kassenbücher Dokument

IP/Arch/7/23.4.5.2/17

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Adres

Archiwum Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji