Archiwum

4.4. Dowódca SS i Policji

Sygnatura wytwórcy: R 70-POLEN

Sygnatura IP:

Tytuł zespołu: Deutsche Polizeidienststellen in Polen

Tytuł zespołu w języku polskim: Miejsca służby policji niemieckiej w Polsce

Daty skrajne: (1914, 1916, 1922-1924, 1929-1932) 1933-1945 (1947, 1949)

Język akt: niemiecki

Liczba jednostek: 698

Cytowanie: BArch R 70-POLEN

Miejsce przechowywanie: Berlin- Lichterfelde

Zasady udostępniania: Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji Użytkownika

Informacje o zespole:

Akta niemieckich posterunków policji w Polsce przechowywane w Archiwum Federalnym (Bundesarchiv) zawierają akta wyższych dowódców SS i policji w Reichsgau i Wartheland, a także w Prusach Zachodnich, ponadto akta Policji Porządkowej w Łodzi. W skład zespołu wchodzą również akta dotyczące Generalnego Gubernatorstwa, zwłaszcza akta Najwyższego Dowództwa SS i Policji (Höchster SS- und Polizeiführer), podległych dowódców Policji Bezpieczeństwa, SS, a także dowódców Policji Bezpieczeństwa i SD (Sicherheitspolizei) w dzielnicach Krakowa, Lublina, Radomia i Warszawy.

Akta odzwierciedlają działalność różnych formacji policyjnych, od żandarmerii czy policji porządkowej po gestapo i SD. Zespół składa się w głównej części z akt dot. organizacji i obsady personalnej niemieckiego aparatu policyjnego na ziemiach włączonych do Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie oraz ze sprawozdań grup operacyjnych z jesieni 1939 r. , raportów na temat działalności polskiego podziemia i zwalczania go przez policję, mordowania polskich zakładników w odwecie za działalność Polskiego Państwa Podziemnego, poszczególnych akcji realizowanych przez aparat policyjny (akcja AB, deportacje, praca przymusowa i egzekucje Żydów, tłumienie powstania warszawskiego, przesiedlenia i inne represje wobec ludności polskiej i żydowskiej), sprawozdań z działalności poszczególnych jednostek policyjnych i oddziałów SS, ocen skuteczności polskiej policji „granatowej” i policji ukraińskiej, a także działalności agentów gestapo.

Obiektów (25)

IP/Arch/7/23.4.4.1/1

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.1/2

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.1/3

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.1/4

Archiwum: Bundesarchiv
Bekämpfung von Partisanen Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/5

Archiwum: Bundesarchiv
Bekämpfung von Partisanen Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/6

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.1/7

Archiwum: Bundesarchiv
Bekämpfung des Schleichhandels Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/8

Archiwum: Bundesarchiv
Lageberichte Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/9

Archiwum: Bundesarchiv
Kommandeursbesprechungen (Protokolle) Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/10

Archiwum: Bundesarchiv
Bekämpfung von Partisanen Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/11

Archiwum: Bundesarchiv
Bandenbekämpfung Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/12

Archiwum: Bundesarchiv
Bandenbekämpfung Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/13

Archiwum: Bundesarchiv
Sonder- und Tagesbefehle Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/14

Archiwum: Bundesarchiv
Erfassung von Angehörigen der Gendarmerie Lublin Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/15

Archiwum: Bundesarchiv
Bandenbekämpfung Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/16

Archiwum: Bundesarchiv
Bandenbekämpfung Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/17

Archiwum: Bundesarchiv
SS-Polizei-Regiment 25.- Regimentsbefehle Nr. 1-52 Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.1/18

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.1/19

Archiwum: Bundesarchiv
Runderlasse des SS- und Polizeiführers Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.2/1

Archiwum: Bundesarchiv
"Bandenbekämpfung" im Kreis Radomsko Dokument

IP/Arch/7/23.4.4.2/2

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.2/3

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.3/1 IP/Arch/7/23.4.5.4.1/82

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.4/1

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/23.4.4.4/2

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Adres

Archiwum Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji