Archiwum

Archiwum Państwowe Obwodu Czerniowieckiego

Sygnatura wytwórcy: APOC (Czerniowce)
Sygnatura IP: IP/Arch/17
Tytuł: Державний архів Чернівецької області / Derżawnyj archiw Czerniwećkoji obłasti
Tytuł w języku polskim: Archiwum Państwowe Obwodu Czerniowieckiego
Daty skrajne: 1935-1942
Język akt: rosyjski, rumuński
Liczba jednostek: 4
Cytowanie:
Miejsce przechowywania: Czerniowce (Ukraina)
Zasady udostępniania: zgoda Archiwum Państwowego Obwodu Czerniowieckiego.
Informacje o zespole:
Archiwum Państwowe Obwodu Czerniowieckiego jest główną instytucją archiwalną obwodu. W zbiorach archiwum są skoncentrowane m.in. dokumenty instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które istniały na terenie Bukowiny północnej oraz dawnego obwodu chocińskiego prowincji besarabskiej Rosji od 1775 roku i do zjednoczenia z Ukraińską SRR, jak też archiwalia z okresu niemieckiej okupacji 1941-1944 oraz inne.
Archiwum Instytutu Pileckiego pozyskało z APOC do swoich zbiorów kolekcję archiwaliów w języku rumuńskim z lat 1935-1942, dotyczących represji na Polakach Bukowiny oraz spisy obywateli polskich, którzy otrzymali paszporty chilijskie.
Pozyskane materiały dzielą się na dwa główne zespoły archiwalne:
1. Kwestura Policji m. Czerniowce. Biuro Siguranţă (1935-1937);
2. Czerniowiecki Okręgowy Inspektorat Policji m. Czerniowce (1942).
Dokumenty biura Siguranţă demonstrują walkę Królewskiej Policji Bezpieczeństwa z wrogami Monarchii Rumuńskiej. M.in. w latach 30. XX w. przez biuro w Czerniowcach zostały wytoczone sprawy karne przeciwko Polakom podejrzanym o nacjonalizm. W trakcie śledztwa policja Siguranţă zwracała uwagę na członkostwo w Polskim Związku Szkolnym w Rumunii, na obecność w domu np. odbiornika radiowego w celu odsłuchania polskich audycji i t.p. (zob. dokumenty śledztwa Siergieja Sawczuka oskarżonego o polski nacjonalizm).
Kolekcja archiwaliów Czerniowieckiego Okręgowego Inspektoratu Policji m. Czerniowce odzwierciedła represję na Polakach i obywatelach polskich oraz ich życie w okresie II wojny światowej. Są to dokumenty żandarmerii rumuńskiej i policji niemieckiej z roku 1942. Ważnym wątkiem tej kolekcji jest Lista obywateli polskich (głównie Żydów) posiadających paszporty chilijskie.
Obiektów (4)

IP/Arch/17.2.1

Archiwum: Archiwum Państwowe Obwodu Czerniowieckiego

IP/Arch/17.2.2

Archiwum: Archiwum Państwowe Obwodu Czerniowieckiego

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji