Archiwum

Państwowe Archiwum Obwodu Żytomierskiego

Sygnatura wytwórcy: Р-5013/2/

Sygnatura IP: IP/Arch/19/

Tytuł: Архівні справи репресованих осіб/Archiwni sprawy represowanych osib

Tytuł w języku polskim: Akta archiwalne osób represjonowanych

Daty skrajne: 1932-1994

Język akt: rosyjski, ukraiński

Liczba jednostek: 30

Cytowanie:

Miejsce przechowywania: Żytomierz (Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego)

Zasady udostępniania: zgoda Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego

Informacje o zespole:

Zespół zawiera akta karno-śledcze osób narodowości polskiej, represjonowanych przez sowieckie GPU-NKWD w latach trzydziestych XX wieku na terenie obecnego obwodu Żytomierskiego na Ukrainie. Pozyskana kolekcja akt przedstawia cały zestaw represyjnych działań władz Związku Sowieckiego wobec społeczeństwa na przykładzie Polaków Żytomierszczyzny, związany z oporem wobec kolektywizacji, walką z tzw. kułactwem oraz oskarżeniami o agitację religijną i antysowiecką.

Specyficzną, lecz przypadkową cechą kolekcji jest pewna nadreprezentacja w niej akt karno-śledczych przeciwko pracownikom Kolei Południowo-Zachodniej. Osobną grupę stanowią akta karno-śledcze małżonek tzw. „wrogów ludu”. Ich „wina” polegała wyłącznie na tym, że rzekomo nie donieśli o antysowieckiej działalności swoich mężów. Bliskość granicy z państwem polskim warunkowała również oskarżenia o działania szpiegowskie na rzecz Polski. Większość spraw karno-śledczych z lat 1937-1938 wytoczono w ramach „operacji polskiej” NKWD.

Praktycznie każda teczka zawiera również akta dot. rehabilitacji - podania krewnych osób represjonowanych, korespondencja urzędowa, orzeczenia sądowe oraz umorzenie postępowania z powodu braku faktycznych podstaw oskarżenia. Pochodzą one z okresu tzw. ”odwilży” bądź schyłkowego okresu istnienia Związku Sowieckiego. Niektóre osoby zostały zrehabilitowane dopiero w niepodległej Ukrainie.

Sygnatura wytwórcy: Р-2108/1/

Sygnatura IP: IP/Arch/19/

Tytuł: Адамівська сільска рада робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Адамівка, Мархлевського району, Волинської округи/Adamiwśka silska rada robitnyczych, selanśkych ta czerwonoarmijśkych deputatiw. Adamiwka, Marchłewśkoho rajonu, Wołynśkoji okruhy

Tytuł w języku polskim: Wiejska rada robotniczych, chłopskich i czerwonoarmijskich deputowanych w Adamówce. Wieś Adamówka, rejon Marchlewski, okręg Wołyński

Daty skrajne: 1929-1933

Język akt: polski, ukraiński

Liczba jednostek: 3

Cytowanie:

Miejsce przechowywania: Żytomierz (Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego)

Zasady udostępniania: zgoda Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego

Informacje o zespole:

Kolekcja pozyskana z Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego składa się z akt władz różnego szczebla – od rady wiejskiej do komitetu miejskiego i obwodowego – sowieckiego aparatu państwowego i partyjnego z lat trzydziestych XX wieku. Zakres terytorialny akt obejmuje przede wszystkim tereny tzw. Marchlewszczyzny lub Polrejonu – pierwszej autonomicznej polskiej jednostki administracyjnej, utworzonej w 1925 r. na Sowieckiej Ukrainie. Siedzibą nowopowstałego rejonu zostało miasteczko Dołbysz, które w roku 1926 przemianowano na Marchlewsk. Na terenie Polskiego Rejonu Narodowego im. Juliana Marchlewskiego Polacy stanowili 70% mieszkańców rejonu. Pozostali mieszkańcy to głównie Ukraińcy (ok. 20%), Niemcy (ok. 7%) oraz Żydzi (3%). Język polski był jednym z języków urzędowych na terenie Marchlewszczyzny.

W latach trzydziestych XX wieku władze sowieckie zaczęły stopniowo zmniejszać zakres polskiego eksperymentu narodowościowego na Sowieckiej Ukrainie. Ostatecznie Marchlewszczyzna została zlikwidowana 17 sierpnia 1935 r., choć przyczyny podjęcia tej decyzji nie są jasne. Po rozwiązaniu autonomii przeprowadzono czystkę w miejscowych strukturach partyjnych, zaś polska i niemiecka ludność tzw. Marchlewszczyzny w dużej mierze została przymusowo wysiedlona do Kazachstanu. 

Sygnatura wytwórcy: П-42/1/

Sygnatura IP: IP/Arch/19/

Tytuł: Довбышевский районный комитет КП(б)У (Мархлевск)/Dowbyszewskij rajonnyj komitiet KP(b)U (Marchlewsk)

Tytuł w języku polskim: Komitet rejonowy KP(b)U w Dołbyszu (Marchlewsku)

Daty skrajne: 1933-1935

Język akt: polski, rosyjski, ukraiński

Liczba jednostek: 6

Cytowanie:

Miejsce przechowywania: Żytomierz (Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego)

Zasady udostępniania: zgoda Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego

Informacje o zespole:

Kolekcja pozyskana z Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego składa się z akt władz różnego szczebla – od rady wiejskiej do komitetu miejskiego i obwodowego – sowieckiego aparatu państwowego i partyjnego z lat trzydziestych XX wieku. Ich zakres terytorialny obejmuje przede wszystkim tereny tzw. Marchlewszczyzny lub Polrejonu – pierwszej autonomicznej polskiej jednostki administracyjnej, utworzonej w 1925 r. na Sowieckiej Ukrainie. Siedzibą nowopowstałego rejonu zostało miasteczko Dołbysz, które w roku 1926 przemianowano na Marchlewsk. Na terenie Polskiego Rejonu Narodowego im. Juliana Marchlewskiego Polacy stanowili 70% mieszkańców rejonu. Pozostali mieszkańcy to głównie Ukraińcy (ok. 20%), Niemcy (ok. 7%) oraz Żydzi (3%). Język polski był jednym z języków urzędowych na terenie Marchlewszczyzny.

W latach trzydziestych XX wieku władze sowieckie zaczęły stopniowo zmniejszać zakres polskiego eksperymentu narodowościowego na Sowieckiej Ukrainie. Ostatecznie Marchlewszczyzna została zlikwidowana 17 sierpnia 1935 r., choć przyczyny podjęcia tej decyzji nie są jasne. Po rozwiązaniu autonomii przeprowadzono czystkę w miejscowych strukturach partyjnych, zaś polska i niemiecka ludność tzw. Marchlewszczyzny w dużej mierze została przymusowo wysiedlona do Kazachstanu.

Sygnatura wytwórcy: П-87/1/

Sygnatura IP: IP/Arch/19/

Tytuł: Житомирский областной комитет компартии Украины/Żytomirskij obłastnoj komitiet kompartii Ukrainy

Tytuł w języku polskim: Komitet obwodowy kompartii Ukrainy w Żytomierzy

Daty skrajne: 1935-1937

Język akt: rosyjski, ukraiński

Liczba jednostek: 2

Cytowanie:

Miejsce przechowywania: Żytomierz (Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego)

Zasady udostępniania: zgoda Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego

Informacje o zespole:

Kolekcja pozyskana z Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego składa się z akt władz różnego szczebla – od rady wiejskiej do komitetu miejskiego i obwodowego – sowieckiego aparatu państwowego i partyjnego z lat trzydziestych XX wieku. Ich zakres terytorialny obejmuje przede wszystkim tereny tzw. Marchlewszczyzny lub Polrejonu – pierwszej autonomicznej polskiej jednostki administracyjnej, utworzonej w 1925 r. na Sowieckiej Ukrainie. Siedzibą nowopowstałego rejonu zostało miasteczko Dołbysz, które w roku 1926 przemianowano na Marchlewsk. Na terenie Polskiego Rejonu Narodowego im. Juliana Marchlewskiego Polacy stanowili 70% mieszkańców rejonu. Pozostali mieszkańcy to głównie Ukraińcy (ok. 20%), Niemcy (ok. 7%) oraz Żydzi (3%). Język polski był jednym z języków urzędowych na terenie Marchlewszczyzny.

W latach trzydziestych XX wieku władze sowieckie zaczęły stopniowo zmniejszać zakres polskiego eksperymentu narodowościowego na Sowieckiej Ukrainie. Ostatecznie Marchlewszczyzna została zlikwidowana 17 sierpnia 1935 r., choć przyczyny podjęcia tej decyzji nie są jasne. Po rozwiązaniu autonomii przeprowadzono czystkę w miejscowych strukturach partyjnych, zaś polska i niemiecka ludność tzw. Marchlewszczyzny w dużej mierze została przymusowo wysiedlona do Kazachstanu.

Sygnatura wytwórcy: П-124/1/

Sygnatura IP: IP/Arch/19/

Tytuł: Міський партийний комитет м. Житомира/Miśkyj partyjnyj komytet m. Żytomyra

Tytuł w języku polskim: Miejski komitet partyjny w Żytomierzu

Daty skrajne: 1936

Język akt: rosyjski, ukraiński

Liczba jednostek: 1

Cytowanie:

Miejsce przechowywania: Żytomierz (Archiwum Państwowe Obwodu Żytomierskiego)

Zasady udostępniania: zgoda Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego

Informacje o zespole:

Kolekcja pozyskana z Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego składa się z akt władz różnego szczebla – od rady wiejskiej do komitetu miejskiego i obwodowego – sowieckiego aparatu państwowego i partyjnego z lat trzydziestych XX wieku. Ich zakres terytorialny obejmuje przede wszystkim tereny tzw. Marchlewszczyzny lub Polrejonu – pierwszej autonomicznej polskiej jednostki administracyjnej, utworzonej w 1925 r. na Sowieckiej Ukrainie. Siedzibą nowopowstałego rejonu zostało miasteczko Dołbysz, które w roku 1926 przemianowano na Marchlewsk. Na terenie Polskiego Rejonu Narodowego im. Juliana Marchlewskiego Polacy stanowili 70% mieszkańców rejonu. Pozostali mieszkańcy to głównie Ukraińcy (ok. 20%), Niemcy (ok. 7%) oraz Żydzi (3%). Język polski był jednym z języków urzędowych na terenie Marchlewszczyzny.

W latach trzydziestych XX wieku władze sowieckie zaczęły stopniowo zmniejszać zakres polskiego eksperymentu narodowościowego na Ukrainie. Ostatecznie Marchlewszczyzna została zlikwidowana 17 sierpnia 1935 r., choć przyczyny podjęcia tej decyzji nie są jasne. Po rozwiązaniu autonomii przeprowadzono czystkę w miejscowych strukturach partyjnych, zaś polska i niemiecka ludność tzw. Marchlewszczyzny w dużej mierze została przymusowo wysiedlona do Kazachstanu.

Brak wyników. Zmień kryteria wyszukiwania.

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji