Archiwum

Archiwum Wschodnie

Sygnatura wytwórcy: AW II

Sygnatura IP: IP/Arch/8/1.1/...

Tytuł zespołu: Archiwum Wschodnie

Daty skrajne: 1914-1989

Język akt: polski, rosyjski, ukraiński, niemiecki

Liczba jednostek: 960

Cytowanie:

Miejsce przechowywanie: Warszawa

Zasady udostępniania: Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Deklaracji Użytkownika

Informacje o zespole:

Archiwum Wschodnie (w skrócie AW) jest archiwum społecznym, którego celem jest zbieranie materiałów dotyczących losów obywateli polskich pod okupacją sowiecką i na terenach Związku Sowieckiego. Celem powołanej instytucji było zbieranie archiwaliów na temat przedstawianego tendencyjnie przez władze PRL dziedzictwa wschodnich Kresów II RP, które na mocy postanowień jałtańskich zostały Polsce zebrane.

Archiwum Wschodnie zostało założone w 1987 roku. Po licznych przeobrażeniach i zmianach lokalizacji pieczę nad nim sprawuję Ośrodek KARTA, którego początki sięgają 1982 roku. Aktualna siedziba Ośrodka mieście się w Warszawie przy ulicy Narbutta 29. Zgromadzona przezeń spuścizna pochodzi z prywatnych kolekcji polskich i polonijnych (USA, Kanada, Wielka Brytania, Rosja). Na mocy umowy o współpracy zawartej dnia 20 grudnia 2019 roku pomiędzy Instytutem Pileckiego a Ośrodkiem KARTA zagwarantowany został dostęp do zasobów archiwalnych (960 jednostek), które mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie, po podpisaniu przez nie Deklaracji użytkownika. Instytut Pileckiego jest w posiadaniu wspomnień, dzienników i opracowań, dokumentów osobistych, kopii dokumentów sowieckich.

Obiektów (960)

IP/Arch/8/1.1/1

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/2

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Stanisławy Adamkiewicz Dokument

IP/Arch/8/1.1/3

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Jana Adamowicza Dokument

IP/Arch/8/1.1/4

Archiwum: Ośrodek Karta
Pamiętnik Aleksandra Aleksandrowicza Dokument

IP/Arch/8/1.1/5

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/6

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/7

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/9

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/10

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/11

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/12

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/13

Archiwum: Ośrodek Karta
"Repatrio", wspomnienia Michała Aniszewskiego Dokument

IP/Arch/8/1.1/14

Archiwum: Ośrodek Karta
"Repatrianci", wspomnienia Wiesława Antochowa Dokument

IP/Arch/8/1.1/15

Archiwum: Ośrodek Karta
"Moje wspomnienia", wspomnienia Heleny Antolak Dokument

IP/Arch/8/1.1/16

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Jana Antoniaka Dokument

IP/Arch/8/1.1/17

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Edwarda Apanela Dokument

IP/Arch/8/1.1/19

Archiwum: Ośrodek Karta
"Ucieczka z Polski", wspomnienia Edwarda Apanela Dokument

IP/Arch/8/1.1/20

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Anny Apanowicz Dokument

IP/Arch/8/1.1/21

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/22

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Heleny Arciszewskiej-Jakubowskiej Dokument

IP/Arch/8/1.1/23

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/24

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Marianny Arnister Dokument

IP/Arch/8/1.1/25

Archiwum: Ośrodek Karta

Kontakt

Adres

Archiwum Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji