Archiwum

Ośrodek Karta

Ośrodek Karta (w zapisie stylizowanym Ośrodek KARTA) jest największym polskim archiwum społecznym, którego sięgają 1982 roku. Celem instytucji jest zbieranie i przedstawianie szerokiej publiczności zgromadzonej przezeń dokumentacji. Archiwalia obejmują m.in. spuścizny byłych represjonowanych obywateli polskich przez władze komunistyczne, zbiory historii mówionej, kolekcję „Solidarność – Narodziny Ruchu”. Ośrodek Karta prowadzi też działalność wystawienniczą, publicystyczną i edukacyjną. Na mocy umowy o współpracy zawartej dnia 20 grudnia 2019 roku pomiędzy Instytutem Pileckiego a Ośrodkiem KARTA zagwarantowany został dostęp do zasobów archiwalnych, które mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie, po podpisaniu przez nie Deklaracji użytkownika. Instytut Pileckiego jest w posiadaniu wspomnień, dzienników i opracowań, dokumentów osobistych, kopii dokumentów sowieckich osób związanych ze wschodnimi terenami II RP, którzy w okresie II wojny światowej i latach późniejszych byli represjonowani przez władze komunistyczne.

Obiektów (960)

IP/Arch/8/1.1/1

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/2

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Stanisławy Adamkiewicz Dokument

IP/Arch/8/1.1/3

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Jana Adamowicza Dokument

IP/Arch/8/1.1/4

Archiwum: Ośrodek Karta
Pamiętnik Aleksandra Aleksandrowicza Dokument

IP/Arch/8/1.1/5

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/6

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/7

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/9

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/10

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/11

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/12

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/13

Archiwum: Ośrodek Karta
"Repatrio", wspomnienia Michała Aniszewskiego Dokument

IP/Arch/8/1.1/14

Archiwum: Ośrodek Karta
"Repatrianci", wspomnienia Wiesława Antochowa Dokument

IP/Arch/8/1.1/15

Archiwum: Ośrodek Karta
"Moje wspomnienia", wspomnienia Heleny Antolak Dokument

IP/Arch/8/1.1/16

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Jana Antoniaka Dokument

IP/Arch/8/1.1/17

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Edwarda Apanela Dokument

IP/Arch/8/1.1/19

Archiwum: Ośrodek Karta
"Ucieczka z Polski", wspomnienia Edwarda Apanela Dokument

IP/Arch/8/1.1/20

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Anny Apanowicz Dokument

IP/Arch/8/1.1/21

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/22

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Heleny Arciszewskiej-Jakubowskiej Dokument

IP/Arch/8/1.1/23

Archiwum: Ośrodek Karta

IP/Arch/8/1.1/24

Archiwum: Ośrodek Karta
Wspomnienia Marianny Arnister Dokument

IP/Arch/8/1.1/25

Archiwum: Ośrodek Karta

Kontakt

Adres

Archiwum Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji