Archiwum

5. MT: Ministerstwo Transportu i ciał pokrewnych oraz Londyński Zarząd Transportu Pasażerskiego

Sygnatura wytwórcy: MT

Sygnatura IP:

Tytuł zespołu: Transport Ministries related bodies, and by the London Passenger Transport Board

Tytuł zespołu w języku polskim:

Ministerstwo Transportu i ciał pokrewnych oraz Londyński Zarząd Transportu Pasażerskiego

Daty skrajne: 1940

Język akt: angielski, francuski

Liczba jednostek: 1

Cytowanie: http://www.nationalarchives.gov.uk/legal/user-participation/

Miejsce przechowywanie: United Kingdom - Richmond-Kew

Zasady udostępniania:

Informacje o zespole:

Zespół Ministerstwo Transportu i ciał pokrewnych oraz Londyński Przewóz Osób Rejestry zawiera dokumenty tworzone lub dziedziczone przez ministerstwo i powiązane z nimi organy oraz przez Londyński Zarząd Transportu Pasażerskiego. Rejestry Ministerstwa Transportu zostały ustanowione w 1919 r. w celu nadzorowania polityki rządowej dotyczącej wszystkich form transportu. W naszym zasobie znajdują się dokumenty z serii Rada Handlu i Ministerstwo Transportu oraz następcy: Departamenty morski, portowy i wraków składa się z korespondencji i dokumentów Departamentów Marynarki Wojennej Zarządu Głównego Handlowego, Ministerstwa Żeglugi, Ministerstwa Transportu Wojennego, Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Transportu i Lotnictwa Cywilnego. Dokumenty w tej serii dotyczą głównie: warunków służby personelu żeglugi handlowej, ustawodawstwa w zakresie żeglugi handlowej, inspekcji i przeglądów statków, budowy statków handlowych, bezpieczeństwa na morzu i spraw nawigacyjnych, ubezpieczenia od ryzyka wojny, rekwizycji statków w czasie wojny, wraków, wybrzeży, rejestracji żeglugi i marynarzy oraz służby straży przybrzeżnej. W naszym zasobie znajduje się jedna jednostka tej serii zawierająca dokumenty dotyczące zatonięcia polskiego statku pasażerskiego MS Chrobry.

Obiektów (1)
Polska Marynarka Wojenna Dokument

IP/Arch/2/6.1

Archiwum: National Archives

Kontakt

Adres

Archiwum Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego ul. Foksal 17 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji